Styret i C.I.F Norge

President: Linda Pettersen

Styremedlem: Bodil Irene Høyer

Styremedlem: Gro Berge