top of page
  • C.I.F står for Council of international fellowship og er en organisasjon for utveksling av sosialarbeidere.

  • Målet er å fremme internasjonal forståelse og fred gjennom utvekslingsprogrammer.

  • C.I.F ble grunnlagt i USA i 1960 og har nå spredt seg til mer enn 90 land.

bottom of page