top of page

Reis ut i verden

C.I.F Norge sender sosialarbeidere til ulike programmer rundt omkring i verden.

Når du reiser ut representerer du C.I.F Norge og forplikter deg til å følge hele programmet i det landet du reiser til, 

Du må også fortelle litt om Norge, velferdsystemet og sosialt arbeid.

For å reise ut må du ha en treårig bachelor som sosionom, vernepleier, barnevernspedagog eller velferdsviter.

Du må beherske engelsk muntlig og skriftlig da det er språket som benyttes i de fleste programmene.

Programmene har to viktige deler. Det ene er det faglige og det andre er den kulturelle utvekslingen som man får blant annet gjennom å bo i vertsfamilier.

Hva forplikter du deg til når du kommer hjem?

Etter å ha reist ut gjennom C.I.F forlikter du deg til å delta i styrearbeidet i minst to år, samt delta i det Norske programmet som vertsfamilie og følge deltakerne i programmet.

Før du reiset ut må du igjennom et intervju hvor vi vil forklare mer om dette.

De som vil reise ut må sende oss en epost til:

lindacifnorway@outlook.com  

bottom of page